සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති ධූරය කාට ද?

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති ධූරය කාට ද?

By Hashini De Mel

10 Sep, 2017 | 8:01 pm

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ නව සභාපතිවරයෙකු මෙතෙක් පත්කර නොමැති බව මුදල් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසා තිබේ.

එම අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ, එම තනතුර සඳහා පුද්ගලයින් තිදෙනෙකුගේ නම් යෝජනා වී ඇතැත් මෙතක් කිසිවෙකු පත්කර නොමැති බවයි.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ රොමේෂ් ජයවර්ධන මහතා ඇතුළු අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය පසුගිය 31වන දා මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් සිය ධූරවලින් ඉවත් කරණු ලැබ තිබේ.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය හා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය, මුදල් අමාත්‍යංශය යටතට පත් කිරීමට පෙර විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතට පත්කර තිබුණි.

එවක හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා එම ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව ලොතරැයි මණ්ඩල දෙකම යළි ත් මුදල් අමාත්‍යංශය යටතට ගැනුණි.

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති නීතිඥ ශර්මිලා පෙරේරා මහත්මිය ද සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාරදුන්නේ හිටපු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමත් සමග ය.