ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට තවත් විශාල මුදලක් අහිමි වීමේ අවදානමක් ගැන අනාවරණයක්

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට තවත් විශාල මුදලක් අහිමි වීමේ අවදානමක් ගැන අනාවරණයක්

By Sakila Udayakumara

22 Sep, 2017 | 9:14 pm

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම මිලදී ගැනීමට යෝජනා කර තිබූ ගුවන් යානා 4ක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ යෝජනාව වහාම අත්හිටුවන ලෙස පාර්ලිමේන්තු පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව ආණ්ඩුවට දන්වා තිබේ.

කාරක සභා සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා අද ප්‍රකාශ කළේ, මෙම උපදෙස් ලබාදෙන ලෙස පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව තමන්ට දැනුම් දුන් බව ය.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට ඒ 350 – 900 වර්ගයේ ගුවන් යානා 4ක් මිලදී ගැනීමටත් තවත් එවැනි යානා 3ක් කල්බදු ක්‍රමයට ලබා ගැනීම සඳහාත් 2013 වසරේදී තීරණය කළේ ය.

ඒ අනුව අදාළ ගුවන් යානා සඳහා ඇනවුම් ලබා දී තිබූ අතර වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත් වීමෙන් පසුව එම මිලදී ගැනීම් අවලංගු කිරීමට තීරණය කළේ ය.

මේ වසර මුලදී ඉන් ගුවන් යානා 3ක් මිලදී ගැනීමට අදාළ ගිවිසුම් අවලංගු කළ අතර ඒ වෙනුවෙන් අදාළ සමාගමට වන්දි මුදලක් ගෙවීමට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට සිදුවිය.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට ඒ සඳහා ගෙවීමට සිදුවූ මුදල ආසන්න වශයෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 154 ක මුදලකට කල්බදු ගිවිසුම් අහෝසි කිරීමකට ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් සහනදායී කොන්දේසි සම්පූර්ණ කරන්නේ නම් මෙම මුදල අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 98 ක් දක්වා අඩුවන බව මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වූ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් ය.

කෙසේ වෙතත් මේ ගනුදෙනුව අවලංගු කිරීම නිසා කිසි දිනෙක නුදුටු ගුවන් යානා 3ක් වෙනුවෙන් අඩුම වශයෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 98 ක වියදමක් දැරීමට සිදුව තිබේ.

2013 ඇති කරගත් ගිවිසුමට අනුව ඒ 350 – 900 වර්ගයේ තවත් ගුවන් යානා 3ක් මේ වසරේදී කල්බදු ක්‍රමයට ලබා ගැනීමටත් නියමිත ය.

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා මේ පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කළේ ය.