විදුලි සේවකයින් තව දුරටත් වර්ජනයේ

විදුලි සේවකයින් තව දුරටත් වර්ජනයේ

By Hashini De Mel

14 Sep, 2017 | 7:13 am

විදුලි බල මණ්ඩල වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් ඊයේ ආරම්භ කළ වැඩවර්ජනය අද දිනයේ ද ක්‍රියාත්මක‍ කරණු ඇත.

සිය වැටුප් විෂමතා ගැටලුවට කඩිනම් විසඳුම් ලබා දෙන ලෙසට රජයට බල කරමින් ඔවුන් මෙම වර්ජනය ආරම්භ කළේ, ඊයේ දහවල් 12 පමණ ය.

විදුලි බල මණ්ඩල ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිට දේව කන්නලවක් ද සිදු කළ වෘත්තිය සමිති රජයට අනතුරු අඟවමින් කියා සිටියේ පැය 48ක් තුළ තම ගැටලුවලට විසඳුම් නොලැබුනහොත් අඛණ්ඩ වර්ජනයකට යොමු වන බවයි.

විදුලි බලාගාරවල සේවකයින් හා ප්‍රාදේශීය සේවකයින් ද මෙම වර්ජනයට එක් ව සිටි.

වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් විදුලිය බිඳ වැටීම් යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ දැඩි ප්‍රමාදයක් සිදුවී ඇති බව ලංකා විදුලි සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් රංජන් ජයලාල් මහතා කියා සිටියේ ය.