මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ 2 වන අදියරේ ඉදිකිරීම් සඳහා අදත් ප්‍රදේශවාසීන්ගේ විරෝධය

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ 2 වන අදියරේ ඉදිකිරීම් සඳහා අදත් ප්‍රදේශවාසීන්ගේ විරෝධය

By Sakila Udayakumara

29 Sep, 2017 | 7:35 pm

කුරුණෑගල හේනේමුල්ල ප්‍රදේශයේ ජනතාව අද 3 වන දිනටත් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ 2 වන අදියරේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ඉඩ ලබා නොදුන්නේ ය.

තමන්ට නිසි තක්සේරු ක්‍රමයක් යටතේ වන්දි ලබා නොදීම හා කණු මත මාර්ගය ඉදිකරන බව මුලින් පවසා මේ වන විට පස් ගොඩකර මාර්ගය ඉදිකිරීම තුළ ගංවතුර අවදානමක් ඇති බව පවසමින් ජනතාව විරෝධය පළ කරයි.

ගැටලුව විසඳා ගැනීම සඳහා මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් භාර නිලධාරීන් හා ප්‍රදේශවාසීන් අතර අද කුරුණෑගල නයිලිය විහාරස්ථානයේදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි.

අද පැවැති සාකච්ඡාවත් විසඳුමකින් තොරව අවසන් වූ බව ප්‍රදේශවාසීහු පැවසූහ.

මේ අතර මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා පස් කැණීම හේතුවෙන් අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වෙන්නරුව වත්ත ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවට පත්ව තිබේ.