පානදුර වෙරළේදී පුද්ගලයකු ඝාතනය කිරීම: සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

පානදුර වෙරළේදී පුද්ගලයකු ඝාතනය කිරීම: සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

By Hashini De Mel

06 Sep, 2017 | 5:26 pm

පානදුර වෙරළ තීරයේදී තියුණු ආයුධයකින් පහරදී පුද්ගලයකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඒ, පානදුර නීතිය බලගැන්වීමේ ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් පානදුර නගරයේදී ය.

මෙහිදී ඝාතනයට යොදාගත් ආයුධයක් ද සොයා ගැණුනු අතර සැකකරුවන් අවුරුදු 26 සහ 41 යන වයස්වල පසුවන පානදුර ප්‍රදේශයේ ම පදිංචිකරුවන් වේ.

සැකකරුවන් තියුණු ආයුධවලින් පහරදී පුද්ගලයකු ඝාතනය කර ඇත්තේ පසුගිය දෙවෙනි දා පස්වරුවේදීයි.