ප්‍රශ්න කළින් පිට වුණාදැයි සැකයක් නිසා ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා විවෘත තරඟ විභාගයේ බුද්ධි පරික්ෂණය යළි පැවැත්විමට පියවර

ප්‍රශ්න කළින් පිට වුණාදැයි සැකයක් නිසා ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා විවෘත තරඟ විභාගයේ බුද්ධි පරික්ෂණය යළි පැවැත්විමට පියවර

By Chathuranga Rajapaksha

29 Sep, 2017 | 7:53 am

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා විවෘත තරඟ විභාගයේ බුද්ධි පරීක්ෂණය යළි පැවැත්විමට පියවර ගන්නා බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එහි ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා සඳහන් කළේ, පසුගිය 24 වැනිදා පැවති විභාගයේදි ලබා දුන් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ, උපකාරක පන්ති ගුරුවරයෙකුගේ පොතක තිබු ප්‍රශ්න 15 ක් ඇතුළත්ව තිබීම හේතුවෙන් උද්ගත වූ ගැටළුව මීට හේතු වූ බව ය.

මෙමගින් විභාග අපේක්ෂකයින් පිරිසකට අසාධාරණයක් සිදුවන බැවින් නැවත විභාගය පැවැත්විමට සිදුවන බව ලේකම්වරයා සඳහන් කළේය.

ඔහු ප්‍රකාශ කළේ, තමා විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාගෙන් පැවැති විභාගය සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් කැඳවා ඇති බව ය.

එම විභාගය සඳහා අයදුම්කරුවන් 14,000ක් පමණ අයදුම් කර තිබුණි.

විභාගය පැවැත්වූයේ රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයට 211 දෙනෙකු බඳවා ගැනීම සඳහායි.