අධිවේගයේ ණය ගෙවීමට සිදුවන්නේ ජනතාවට ම නොවේද?

අධිවේගයේ ණය ගෙවීමට සිදුවන්නේ ජනතාවට ම නොවේද?

By Sagarika Chathumali

24 Sep, 2017 | 8:55 pm

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පියවා නොමැති ගෙවීම් පියවීම සඳහා අධිවේගී මාර්ගවලින් ලැබූ ආදයමින් රුපියල් බිලියන 4 ක මුදලක් එම අධිකාරිය මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත මුදාහැරිය ද එය ප්‍රමාණවත් නොවන බව අද සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කළේ ය.

මාර්ග නඩත්තු කටයුතු , දේශීය බැංකු ණය වියාපෘති යටතේ ඉදිකළ මාහාමාර්ගවල පුනුරුත්ථාපන හා වැඩිදියුණු කිරීම් ,පුළුල් කිරීම් සහ මාර්ග නඩත්තුව යනාදි කාර්යන්ට අදාලව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පියවා නොමැති ගෙවීම්වල මුලු එකතුව රුපියල් බිලියන 6 .6 කි.

පියවීම් නොකළ ගෙවීම්වල එකතුව මෙතරම් වැඩිවීමට හේතුව කුමක් ද යන්න අපහැදිලි බව සන්ඩේ ටයිම්ස් වාර්තාවේ සඳහන් ය.

ජාතික මාර්ග පද්ධතිවල පුළුල් කිරීම් සහ වැඩිදියුණු කිරිම්වලට අදාළව පියවා නොමැති ගෙවීම්වල එකතුව රුපියල් බිලියන 3 ක් බව පෙන්වා දෙන ඒම පුවත්පත් වාර්තාවේ සඳහන් වන්නේ අදාළ රුපියල් බිලියන 3 න් රුපියල් මිලියන 600 කට අදාළ වැඩ කොටසක් සිදුවී ඇත්තේ පසුගිය වසෙර්දී බවයි.

ඒ අනුව අදාළ කටුයුතු වෙනුවෙන් මේ වසර සඳහා දරා ඇති වියදම රුපියල් කෝටී 2400 කි.

මෙම වසරට අදාළ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ වැය ඇස්තමේන්තුව ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්නා බව ඒම අධිකාරියේ නිල සංඛ්‍යාලේඛනවලින් පෙනී යන බව සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පත පෙන්වා දෙයි.

එසේ වුවද එම වැය ඇස්තෙම්න්තුවලින් අත්තිකාරම් ලෙස මෙතෙක් ලැබී අති මුදල් ප්‍රමාණය පොරොන්දු වු අත්තිකාරම්වලට වඩා බෙහවින් පහළ අගයක පවතින බව මෙම වාර්තාවේ සඳහන් ය.

තත්ත්වය මෙසේ තිබියදී අධික පොළියකට , තවත් විවිධ ගාස්තු ගෙවමින් වානිජ ණය ලබාගෙන අධිවේගී මාර්ග ඉදිරිකීරීමට රජය පියවර ගනිමින් සිටී.

නුවර – කොළඹ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉන් ප්‍රධානයි.

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් වලදී පාරිසරික ඇගයීම් නොසලකා කටයුතු කිරීමත්, ජනතාවගේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හා යළි පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවළියේ අවිධිමත් භාවයත් නිසා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා ජපානයේ ජයිකා ආයතනය සහනදායී කොන්දේසි මත ණය ලබාදීම ප්‍රතික්ෂේප කළේ ය.

මේ හේතුවෙන් අවසානයේ මාර්ගයේ පළමු අදියරට චීන එක්සිම් බැංකුවෙන් ද, දෙවන අදියරට දේශීය බැංකු දෙකකින්ද තුන්වන අදියරට ජපානයේ ටෝකියෝ මිට්ෂුබිසී බැංකුවෙන්ද අධික පොළියට දැඩි කොන්දේසි මත ණය ගැනීමට සිදුව තිබේ.

මිට්ෂුබිසි බැංකුවෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක් නැත්නම් දළ වශයෙන් රුපියල් බිලියන 153 ක් ලබාගැනීමට සූදානම්වන අතර ඒ සදහා ගෙවන ඉහළ පොලියට අමතරව සියයට 10.07 ක රක්ෂණ මුදලක් , සියයට 1.1 ක සූදානම් කිරීමේ ගාස්තුවක් හා තවත් 0.25% ක කොමිස් ගාස්තු ද ගෙවීමට එකගතාව පළකර තිබේ.

මේ අනුව මාර්ගය ඉදිකිරීමට ගන්නා ණය මුදල වෙනුවෙන් අතිවිශාල මුදලක් ආපසු ගෙවීමට සිදුවන්නේ රටේ ජනතාවට නොවේද?