වසරේ ගතවූ කාලය තුළ මාරක රිය අනතුරුවලින් පුද්ගලයින් 1701 දෙනෙක් මරුට

වසරේ ගතවූ කාලය තුළ මාරක රිය අනතුරුවලින් පුද්ගලයින් 1701 දෙනෙක් මරුට

වසරේ ගතවූ කාලය තුළ මාරක රිය අනතුරුවලින් පුද්ගලයින් 1701 දෙනෙක් මරුට

කර්තෘ Sakila Udayakumara

26 Aug, 2017 | 7:17 am

වසරේ ගතවූ කාලය තුළදී මාරක රිය අනතුරුවලින් පුද්ගලයින් 1701 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇතැයි මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව පවසයි.

එහි සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ මහතා පැවසුවේ, එම කාලය තුළ මාරක රිය අනතුරු 1600ක් සිදුව ඇති බව ය.

මෙරට සෑම පැය 3කට වරක්ම රිය අනතුරකින් පුද්ගලයෙකු මිය යන බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.