ලෙබනනයේ අනවසරයෙන් රැකියාවල නිරත ලාංකිකයින්ට නිත්‍යානුකූලව රැකියා කිරීමට අවස්ථාව

ලෙබනනයේ අනවසරයෙන් රැකියාවල නිරත ලාංකිකයින්ට නිත්‍යානුකූලව රැකියා කිරීමට අවස්ථාව

ලෙබනනයේ අනවසරයෙන් රැකියාවල නිරත ලාංකිකයින්ට නිත්‍යානුකූලව රැකියා කිරීමට අවස්ථාව

කර්තෘ Sakila Udayakumara

23 Aug, 2017 | 6:48 am

සිය රට තුළ අනවසරයෙන් විවිධ රැකියාවල නිරත ලාංකික ‍ශ්‍රමිකයින්ට නිත්‍යනුකූල ලියකියවිලි සහිතව රැකියාවල නිරත වීමට ලෙබනන් රජය අවසර ලබා දී ඇතැයි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසයි.

විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායක මහතා සඳහන් කළේ, එරට අග්‍රාමාත්‍ය සාද් හරීරී මහතා සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී මේ පිළිබඳ එකඟතාවකට පැමිණි බව ය.