ආඩිවේල් මංගල්‍යයේ වේල් පෙරහැර සිරස මූලස්ථාන පරිශ්‍රයට

ආඩිවේල් මංගල්‍යයේ වේල් පෙරහැර සිරස මූලස්ථාන පරිශ්‍රයට

ආඩිවේල් මංගල්‍යයේ වේල් පෙරහැර සිරස මූලස්ථාන පරිශ්‍රයට

කර්තෘ Sagarika Chathumali

05 Aug, 2017 | 8:25 am

කතරගම දෙවියන් වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන ආඩිවේල් මංගල්‍යයේ , වේල් පෙරහැර අද කොළඹ ජින්තුපිටිය ශ්‍රී සිව සුභ්‍රමනියම් කෝවිලේ සිට ගමන් ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබේ.

 

එම පෙරහැර අද කොළඹ 02,බේබෘෘක් පෙදෙසේ පිහිටි සිරස මූලස්ථානය පරිශ්‍රය වෙත පැමිණිමට නියමිතයි.

ආඩිවේල් මංගල්‍යයේ වේල් පෙරහැර සංවිධාන කරන්නේ MTV/MBC මාධ්‍ය ජාලය හා News1st එක්වයි .

යාපනය ඓතිහාසික සෙල්වසන්නිධි කෝවිලේ පෙරේදා පැවති ආගමික වතාවත්වලින් අනතුරුව වේලායුදය, රිය පෙරහැරකින් වැඩම කරවීම ආරම්භ කෙරිණ.