ලංගම ට දෛනික ආදායමෙන් 30 % ක් අහිමි වෙයි

ලංගම ට දෛනික ආදායමෙන් 30 % ක් අහිමි වෙයි

By Chathuranga Rajapaksha

13 Aug, 2017 | 6:49 am

විවිධ අක්‍රමිකතා හේතුවෙන් දෛනික ආදායමෙන් සියයට 30 ක් පමණ අහිමි වන බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පවසයි.

එහි මෙහෙයුම් අධිකාරි ආර්.ටී. චන්ද්‍රසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළේ, බස් ගාස්තු සංශෝධනයෙන් පසු දෛනික ආදායම මිලියන 79 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ය.

සිදුවන අක්‍රමිකතා පාලනය කිරීමට, නව තාක්ෂණික උපක්‍රම භාවිත කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.