මීගමුවේ වෙඩි තැබීමක්

මීගමුවේ වෙඩි තැබීමක්

By Chathuranga Rajapaksha

12 Aug, 2017 | 6:43 pm

මීගමුව, කුරණ හන්දියේ වෙඩි තැබීමක් සිදුව තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ, ඉන් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුට තුවාල සිදුව ඇති බව ය.

සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කළේය.