නව නාවික හමුදාපතිවරයා ලෙස වයිස් අද්මිරාල් ට්‍රැවිස් සින්නයියා පත් කෙරේ

නව නාවික හමුදාපතිවරයා ලෙස වයිස් අද්මිරාල් ට්‍රැවිස් සින්නයියා පත් කෙරේ

By Sakila Udayakumara

18 Aug, 2017 | 10:00 am

නව නාවික හමුදාපතිවරයා ලෙස වයිස් අද්මිරාල් ට්‍රැවිස් සින්නයියා මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත් කරනු ලැබ තිබේ.

සින්නයියා මහතා මීට පෙර කටයුතු කළේ, නැගෙනහිර නාවික හමුදා ආඥාපතිවරයා ලෙස ය.

1982 දී කැඩෙට් නිලධාරියෙකු ලෙස නාවික හමුදාවට එක්වූ ට්‍රැවිස් සින්නයියා මහතා බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික විද්‍යාලයේ පුහුණුව ලැබූවෙකි.

පසුගිය යුද සමයේ සුවිශේෂී මෙහෙවරක් ඉටු කළ නිලධාරියෙකු වන වයිස් අද්මිරාල් ට්‍රැවිස් සින්නයියා මහතා උත්තම සේවා, පූර්ණ භූමි ඇතුළු පදක්කම් ගණනාවකින් ඇගයීමට ලක්වූවෙකි.