උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය පිළිබද නව ශක්‍යතා වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට පියවර

උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය පිළිබද නව ශක්‍යතා වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට පියවර

By Chathuranga Rajapaksha

13 Aug, 2017 | 6:57 am

උමා ඔය බහු කාර්ය ව්‍යපෘතිය සම්බන්ධයෙන් නව ශක්‍යතා වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට ඒ, සඳහා පත්කළ ත්‍රිපුද්ගල අමාත්‍ය මණ්ඩල කමිටුව තීරණය කර තිබේ.

එහි සාමාජික අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ, ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට ලබා දී ඇති බව ය.

ජර්මන්, ස්වීට්සර්ලන්ත සහ නොර්වේජියානු විශේෂඥයින්ගෙන් ද උමාඔය බහු කාර්යය ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ශක්‍යතා වාර්තා ලබා ගැනීමට අමාත්‍ය කමිටුව තීරණය කර තිබේ.

මේ අතර, නායයාමේ අවදානම් සහිත පවුල් 50 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉවත් කර ඇතැයි ද ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පවසයි.

එහි වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ, අචාර්යය ගාමිණි ජයතිස්ස මහතා ප්‍රකාශ කළේ, හඳුනා ගත් අවදානම් තත්ත්වයේ පවතින ස්ථාන තව දුරට ත් පරික්ෂා කරන බව ය.

නිවාස ආශ්‍රිතව සිදුව ඇති ඉරිතැලීම් සහ පැලීම් වර්ධනය වීම සම්බන්ධයෙන් ද විශේෂ පරික්ෂාවක් සිදු කරන බව ඔහු සඳහන් කළේය.

ගාමිණි ජයතිස්ස මහතා පැවසුවේ, ප්‍රදේශයේ තත්ත්වය විමර්ශනයට, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ විශේෂ නිලධාරියෙකු යොමු කර ඇති බව ය.