අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ සොයා බැලීමේ කාර්යාලය පිහිටුවීමේ පනතට ජනපති අත්සන් තබයි

අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ සොයා බැලීමේ කාර්යාලය පිහිටුවීමේ පනතට ජනපති අත්සන් තබයි

අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ සොයා බැලීමේ කාර්යාලය පිහිටුවීමේ පනතට ජනපති අත්සන් තබයි

කර්තෘ Sagarika Chathumali

20 Jul, 2017 | 5:41 pm

අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ සොයා බැලීමේ කාර්යාලය පිහිටුවීම පිළිබඳ පනතට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද අත්සන් තැබීය.

 

ජනාධිපති නිල Twitter ගිණුමේ දැක්වුණේ, මෙය මෙරට තිරසර සාමය ඇති කිරීම සඳහා තවත් එක් පියවරක් වනු අති බවයි.