ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 167ක්  ශ්‍රී ලංකාවට අනුමත කරයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 167ක් ශ්‍රී ලංකාවට අනුමත කරයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 167ක් ශ්‍රී ලංකාවට අනුමත කරයි

කර්තෘ Sakila Udayakumara

18 Jul, 2017 | 12:53 pm

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මෙරටට ලබා දෙන ණය ආධාරයේ මීළඟ කොටස මුදා හැරීමට එම අරමුදලේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

එහි වටිනාකම අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 167.2කි.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මෙරටට ලබා දෙන ණය ආධාරයේ මීළඟ කොටස මුදා හැරීමට තීරණය කළේ, ඒ පිළිබඳව කළ 2වන සමාලෝචනය අවසන් කිරීමත් සමග ය.

මෙම වාරිකය මුදා හැරීමත් සමග අදාළ ණය සහනය යටතේ මේ දක්වා මෙරටට ලබා දී ඇති මුළු මුදලේ වටිනාකම අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 501.5කි.

වසර 3ක් පුරා කොටස් 6ක් යටතේ මෙම ණය සහනය මගින් ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.45ක් ලබා දීමට නියමිත ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රගතිය අනුව මෙම ණය ආධාරය මෙරටට පිරිනැමීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එකඟතාවට පැමිණියේ 2016 වසරේදී ය.

එහි 2වන ප්‍රගති සමාලෝචනයෙන් අනතුරුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ප්‍රකාශ කළේ, මෙරට නව දේශීය ආදායම් පනත තුළින් මූල්‍ය ඒකාබද්ධතාවට ඉඩ සැලසෙන බව ය.

එමෙන් ම නව බදු ප්‍රතිපත්තිය වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා සමානාත්මතාවයෙන් යුතු ක්‍රමවේදයක් ඇති කරනු ඇති බව ත් සමාජ හා සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා සම්පත් සපයනු ඇති බව ත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පෙන්වා දෙයි.