රජයට හදීසි මුදල් අවශ්‍යතාවක් ඇති වූ විට එය රාජාකාරි මට්ටමින් මහ භාණ්ඩාගාරයට දැනුම් දිය යුතුයි

රජයට හදීසි මුදල් අවශ්‍යතාවක් ඇති වූ විට එය රාජාකාරි මට්ටමින් මහ භාණ්ඩාගාරයට දැනුම් දිය යුතුයි

By Hashini De Mel

Jul 17, 2017 | 8:47 pm

රජයට හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවක් ඇති වූ විට එය, රාජකාරි මට්ටමින් මහ භාණ්ඩාගාරයට දැනුම් දිය යුතු බව අද බැඳුම්කර සිද්ධිය විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසන් සභාවේදී අනාවරණ විය.

මහා භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්, එස්. ආර්. ආටිගල මහතා දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් හරහා අද කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දුන්නේ ය.

ඔහු කියා සිටියේ 2015 පෙබරවාරි මාසයට අදාළ හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් හෝ අමාත්‍යවරයා විසින් භාණ්ඩාගාරයට දැනුම් දී නොමැති බවයි.

එස්. ආර්. ආටිගල මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, එවක මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාගේ අත්සනින් යුත් ලිපියක සඳහන් රුපියල් බිලිනය 75ක මුදල් අවශ්‍යතාව භාණ්ඩාගාරයට දැනුම් දී නොමැති බව ය.

මීට පෙර අවස්ථාවකදී මෙම ලිපිය ඉදිරිපත් කළේ, හිටපු මහබැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥයින් වන අතර එය නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අභියෝගයට ලක් කළ එය නිකුත් කළ දිනයක් හෝ යොමු කළේ කාට ද යන්න සඳහන් ව නොමැතිවීම හේතුවෙනි.

හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක්, ඊට අදාළ මාසික මුදල් අවශ්‍යතා ලේඛනයේ ඇතුළත් වන බව ආටිගල මහතා කොමිසම හමුවේ සඳහන් කළේ ය.

රුපියල් බිලියන 75ක් වැනි මුදලක් හදිසියේ අවශ්‍ය වූ විට මුදල් අමාත්‍යංශය රාජකාරි මට්ටමින් භාණ්ඩාගාරයට දැනුම් දිය යුතු අතර භාණ්ඩාගාරය විසින් එය ශ්‍රී ලංකා මහබැංකු වෙත සන්නිවේදනය කෙරේ.

අනතුරුව අදාළ මාසයේ මුදල් අවශ්‍යතා ලේඛනය සංශෝධණය කර රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කිරීම සිදුවන අතර ආර්ටිගල මහතා කොමිසම හමුවේ කියා සිටියේ, කිසිදු අවස්ථාවක මුදල් අමාත්‍යවරයෙකු, අධිපතිවරයාට සෘජුව මුදල් අවශ්‍යතා පිළිබඳ කිසිවක් සඳහන් නොකරන බව ය.

2015 පෙබරවාරි මාසයේ ණය ගෙවීම් සඳහා රුපියල් බිලියන 33.64ක් අවශ්‍යව තිබූ අතර රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව එම මාසය තුළ ලබාගත් මුළු ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 60.91කි.

ඉන් බිලියන 28.38ක් බැඳුම්කර බිල්පත් සඳහා භාවිත කර තිබේ. අතිරේකව රුපියල් බිලියන 8.28ක් තිබූ බවත් කිසිදු මුදල් අඩුපාඩුවක් නොතිබුණු බව ත් මහභාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් ආර්ටිගල මහතා කොමිසමේ දී සඳහන් කළේ ය.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=7DAgrW1OIuQ” width=”560″ height=”315″]