මොකක්ද මේ ජාතික ගෙවීම් වේදිකාව කියන්නේ?

මොකක්ද මේ ජාතික ගෙවීම් වේදිකාව කියන්නේ?

By Hashini De Mel

Jul 17, 2017 | 8:54 pm

ජාතික ගෙවීම් වේදිකාව ඔස්සේ සිදු කිරීමට උත්සාහ දරණ අක්‍රමිකතා පිළිබඳව අප පසුගිය දින කිහිපයේම අනාවරණ කළහ.

ඒ පිළිබඳව තව ත් තොරතුරු අප සතුව පවති,

ජාතික ගෙවීම් වේදිකාව යනු කුමක් ද?

ජාතික ‍ගෙවීම් වේදිකාව සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකකටයුතු තත්ත්වයක් නිර්මාණයවෙද්දී ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය හෙවත් අයි.සී.ටී.ඒ ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක මුහුන්දන් කනගේ මහතා මැදිහත්ව ඒ සම්බන්ධයෙන් යෝජනා පසු විපරම් කිරීමට 14 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කර ඇත.

මෙම කමිටුව 2016 ජුනි 22 වන දා ඔවුන්ගේ වාර්තාව නිකුත් කළ අතර එහි සඳහන් වූයේ ජාතික ගෙවීම් වේදිකාව පරිපාලනය කිරීම සඳහා වෙනම දිගු කාලීන පරිපාලන මණ්ඩලයක් පිහිටුවන බව ය.

එහි වගකීම අයි.සී.ටී.ඒ ආයතනය දරණ බව ද කමිටු වාර්තාවේ සඳහන්වී ඇත.

මේ වාර්තාව මුහුන්දන් කනගේ මහතා විසින් මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතාට යොමු කර තිබූ අතර ඔහු සිය නිර්දේශ 2016 ජුලි 8 වන දා එවක මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාට ලිඛිතව යොමු කර තිබිණි.

එහිදී මහබැංකු අධිපතිවරයා පෙන්වාදී ඇත්තේ, මුදල් පනතින් හා ගෙවීම් පියවීම් පනතින් ඕනෑම ගෙවීම් පියවීම් වේදිකාවක් සම්බන්ධයෙන් අධීක්ෂණය හා නියාමනය කිරීමේ බලය ඇත්තේ මහබැංකුවට බව ය.

අදාළ කමිටුව එම බලය නොසලකා හැර ඇතැයි මහබැංකු අධිපතිවරයා සිය ලිපියේ ද සඳහන කර තිබුණි.

ඊට අමතරව මෙම පද්ධතියට ඇතුළත් කරන සංවේදී දත්ත අන්තර් ඡාලයේ ගබඩාකිරීම පිළිබඳව ද කරුණු මතුකරන මහබැංකුවේ අධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ එවැනි ක්‍රියාවලියක් සම්බන්ධයෙන් රටේ නීති නොමැති බවයි.

මේ අතර මුහුන්දන් කනගේ මහතා මැදිහත්වී පත් කළ 14 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස මනෝ සේකරම් මහතා පත් කර තිබුණි.

නයින්ටි නයින් එක්ස් නමැති මෘදුකාංග ඉංජිනේරු සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වූ ඔහු මේ වන විට ලංකා බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පත්කර ඇත.

මේ වනවිට රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ ගෙවීම් පියවීම් පද්ධතිය වන ඇසිකුඩා පද්ධතිය හරහා ගෙවීම් කිරීමට පහසුකම් සලසා ඇත්තේ, ලංකා බැංකුව හා මහජන බැංකුව හරහා පමණි.

අයි.සී.ටී.ඒ ආයතනය ජාතික ගෙවීම් වේදිකාවට සකස් කිරීමට මුල්පියවර ලෙස සියලුම බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු අසිකුඩා පද්ධතිය සමග සම්බන්ධ කිරීමට කටයුතු සැළසුම්කර තිබිණි.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=oNLoskHbS_s” width=”560″ height=”315″]