උමා ඔය ව්‍යාපෘතියෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමට ජනපති උපදෙස් මත ක්‍රියාමාර්ග රැසක්

උමා ඔය ව්‍යාපෘතියෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමට ජනපති උපදෙස් මත ක්‍රියාමාර්ග රැසක්

By Sakila Udayakumara

Jul 13, 2017 | 9:23 pm

උමා ඔය ව්‍යාපෘතියෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ උපදෙස් පරිදි නව ක්‍රියාමාර්ග රැසක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් බණ්ඩාරවෙල, ඇල්ල, වැලිමඩ, ඌව පරණගම සහ හපුතලේට අයත් වන ග්‍රාම නිලධාරී 32ක ජනතාවට මෙමගින් සහන සැලසේ.

ඒ අනුව වන්දි ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කර ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 300ක ප්‍රතිපාදන දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා වෙත යොමු කර තිබේ.

හානියට පත් කුඩා වැව් 6ක් ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක්, විශාල ප්‍රමාණයේ නළ ළිං 6ක් ඉදිකිරීම, සියලු පවුල් සඳහා ජල ටැංකි ලබා දීම ඇතුළු තව ත් කටයුතු රාශියක් ජනාධිපතිවරයාගේ මැදිහත්වීම මත සිදු කෙරේ.