ආනයනික සහල් දේශීය සහල් සමග මිශ්‍ර කර අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක් පිළිබඳ තොරතුරු හෙළිවෙයි

ආනයනික සහල් දේශීය සහල් සමග මිශ්‍ර කර අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක් පිළිබඳ තොරතුරු හෙළිවෙයි

ආනයනික සහල් දේශීය සහල් සමග මිශ්‍ර කර අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක් පිළිබඳ තොරතුරු හෙළිවෙයි

කර්තෘ Sakila Udayakumara

07 Jul, 2017 | 6:39 am

ආනයනික සහල් දේශීය සහල් සමග මිශ්‍ර කර අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක් පිළිබඳ තොරතුරු ලැබී ඇතැයි පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය පවසයි.

පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ සභාපති හසිත තිලකරත්න මහතා සඳහන් කළේ, මාතලේ සහ නුවරඑළිය ප්‍රදේශවලින් ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ලැබුණු බව ය.

මීට අමතරව පසුගිය මාසයේ කළ වැටලීම්වලින් වැඩි මිලට සහල් අලෙවි කළ වෙළෙඳ සල් හිමියන් 2000කට එරෙහිව නඩු පවරා ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.