මැති ඇමතිවරුන් නොදන්න, ‘මාධ්‍යයට දඬුවම් දෙන නීති පැනවීමට යෝජනා කරන ලියැවිල්ල’

මැති ඇමතිවරුන් නොදන්න, ‘මාධ්‍යයට දඬුවම් දෙන නීති පැනවීමට යෝජනා කරන ලියැවිල්ල’

By Sakila Udayakumara

06 Jul, 2017 | 8:42 pm

මාධ්‍යවේදීන්ට සිර දඬුවම් හා දඩ නියම කළ හැකි නව නීති ඇති කිරීමට පහසුකම් සලසන ලියැවිල්ලක් සකස් කරමින් සිටින බව අපි පසුගිය දින කිහිපයේම අනාවරණය කළෙමු.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඊයේ කියා සිටියේ, මේ ලියැවිල්ල පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුවත් බව ය.

එහෙත් මේ පිළිබඳව කිසිවක් නොදන්නා බව රජයේ මැති ඇමතිවරුන් කිහිපදෙනෙක් ම අද ප්‍රකාශ කළහ.

ප්‍රවෘත්ත මාධ්‍ය තත්ත්ව පිළිබඳ ස්වාධීන මණ්ඩල පනත නමින් නම් කර ඇති මේ ලියැවිල්ලෙන් මාධ්‍යවේදීන්ට සිර දඩුවම් හා දඩ නියම කළ හැකි නීති සම්පාදනය කිරීමට හැකි යෝජනා ඇතුළත් කර තිබේ.

ප්‍රවෘත්ති මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට මණ්ඩලයක් යෝජනා කරන මේ ලියැවිල්ල එහි ප්‍රධානියා ලෙස පත් කිරීමට යෝජනා කරන්නේ, නීතිඥවරයෙකු හෝ විශ්‍රාමික විනිසුරුවරයෙකි.

මෙහි ඇති තවත් භයානක කරුණක් වන්නේ මණ්ඩලය ඉල්ලා සිටින ඕනෑම තොරතුරක් ලබාදීම ප්‍රවෘත්ති මාධ්‍ය බැඳී සිටීම ය.

මේ වන විට මෙම ලියැවිල්ල සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි කටයුතු සිදුකරමින් සිටින්නේ ටෝබි මෙන්ඩල් නමැති ජාත‍්‍යන්තර රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක විධායක අධ්‍යක්ෂවරයෙක් හා ආචාර්ය ප්‍රදීප් වීරසිංහ නමැත්තා ය.