ජන ගහනයෙන් 25%කට දියවැඩියාව

ජන ගහනයෙන් 25%කට දියවැඩියාව

By Sagarika Chathumali

06 Jul, 2017 | 8:45 am

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව දියවැඩියා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව දෙගුණයකින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි නවතම සෞඛ්‍ය වාර්තා අනාවරණ කරයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ පෝෂණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයේ දත්තවලට අනුව, මෙරට ජන ගහනයෙන් 25%ක් දියවැඩියා රෝගයෙන් පෙළෙයි.

මේ තත්වයට හේතුව සීනීවලට ඇබ්බැහි වීම බව පෝෂණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය රසාංජලී හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය පවසන්නී ය.

නිවැරදි පියවර අනුගමනය කරන්නේ නම් සිනිවලට ඇබ්බැහි වීම බිඳ දැමිය හැකි බව ද පෝෂණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය රසාංජලී හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය පෙන්වා දෙන්නී ය.