කැලණිය සහ ගම්පහ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 11ක ජල කප්පාදුවක්

කැලණිය සහ ගම්පහ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 11ක ජල කප්පාදුවක්

By Chathuranga Rajapaksha

29 Jul, 2017 | 7:36 am

හෙට පැය 11 කාලයක් කැලණිය සහ ගම්පහ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

එම මණ්ඩලය පැවසුවේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට පෙරවරු 8.00 සිට පස්වරු 7.00 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ය.

ඒ අනුව කැලණිය, වත්තල, මහර, ජා-ඇල ප්‍රාදේශිය සභා බල ප්‍රදේශවලට සහ පෑලියගොඩ, ජා-ඇල, කටුනායක – සිදුව නගර සභා බල ප්‍රදේශවලට මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති .

දොම්පේ ප්‍රාදේශිය සභාවට අයත් දෙකටන, නාමළුව, ගම්පහ ප්‍රාදේශිය සභාවට අයත් ඉහළ යාගොඩ, පහළ යාගොඩ, වැලිවේරිය සහ රතුපස්වල ප්‍රදේශවලට මෙන්ම බියගම ආයෝජන කලාපයට ද ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය වැඩි දුරට ත් සඳහන් කළේය.