සිමෙන්ති ප්‍රවාහනය කළ ලොරියක් පෙරළී යාමෙන් කොළඹ – නුවර මාර්ගයේ කොටසක් වසා දැමේ

සිමෙන්ති ප්‍රවාහනය කළ ලොරියක් පෙරළී යාමෙන් කොළඹ – නුවර මාර්ගයේ කොටසක් වසා දැමේ

සිමෙන්ති ප්‍රවාහනය කළ ලොරියක් පෙරළී යාමෙන් කොළඹ – නුවර මාර්ගයේ කොටසක් වසා දැමේ

කර්තෘ Sakila Udayakumara

23 Jun, 2017 | 10:51 am

කෑගල්ල, මීපිටිය ප්‍රදේශයේදී සිමෙන්ති ප්‍රවාහනය කළ ලොරියක් මාර්ගය හරහා පෙරළී යාම හේතුවෙන් කොළඹ – නුවර මාර්ගයේ කොටසක් වසා දමා තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ, කෑගල්ල, මීපිටිය හන්දියේ සිට කනත්ත හන්දිය දක්වා එලෙස වසා දමා ඇති බව ය.

එම මාර්ගයේ ගමන් කරන රියැදුරන්ට කෑගල්ල විකල්ප මාර්ගය හරහා ගමන් කරන ලෙස පොලීසිය දැනුම් දෙයි.

ලොරිය ඉවත් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව ද පොලීසිය සඳහන් කළේ ය.