ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරෙකුට මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුහුණු සහතිකය අනිවාර්ය යි

ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරෙකුට මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුහුණු සහතිකය අනිවාර්ය යි

ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරෙකුට මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුහුණු සහතිකය අනිවාර්ය යි

කර්තෘ Sakila Udayakumara

06 Jun, 2017 | 7:50 am

ත්‍රිරෝද රථ සඳහා රියැදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේදී මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ පුහුණුව ලබා ගත් බවට වන සහතිකය අනිවාර්ය කර තිබේ.

එහි සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ මහතා සඳහන් කළේ, එම වැඩපිළිවෙළ ලබන 13 වන දා සිට ක්‍රියාත්මක බව ය.

ඒ අනුව නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට පෙර එම පුහුණුව සඳහා සහභාගි වීම අනිවාර්ය වනු ඇති.