කොළොන්නාවට බොරතෙල් සපයන බෝයාවේ තෙල් කාන්දුවක්

කොළොන්නාවට බොරතෙල් සපයන බෝයාවේ තෙල් කාන්දුවක්

කොළොන්නාවට බොරතෙල් සපයන බෝයාවේ තෙල් කාන්දුවක්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

02 Jun, 2017 | 6:44 am

කොළොන්නාවට බොරතෙල් සපයන ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට අයත් ප්‍රධාන නළ මාර්ගයේ මුහුදේ පිහිටි බෝයාවේ තෙල් කාන්දුවක් සිදුව තිබේ.

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සඳහන් කළේ, මීගමුව, උස්වැටකෙයියාව සිට කිලෝමීටර් 9ක් පමණ දුරින් වූ මුහුදු ප්‍රදේශයේ මෙම බෝයාව පිහිටා ඇති බව ය.

සුළඟේ වේගය ඉහළ යාමත් සමග මුහුද රළු වීම හේතුවෙන් බෝයාවට හානි සිදුවී එලෙස තෙල් කාන්දුව සිදුව ඇති බව අධිකාරිය සඳහන් කළේ ය.

බෝයාවෙන් මුහුදට මුසුව ඇති තෙල් තට්ටු ඉවත් කිරීමට මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටින බව ද සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය පැවසී ය.