පොසොන් උත්සවය නිමිත්තෙන් අද සිට විශේෂ දුම්රිය සේවාවක්

පොසොන් උත්සවය නිමිත්තෙන් අද සිට විශේෂ දුම්රිය සේවාවක්

පොසොන් උත්සවය නිමිත්තෙන් අද සිට විශේෂ දුම්රිය සේවාවක්

කර්තෘ Hashini De Mel

01 Jun, 2017 | 11:31 am

පොසොන් උත්සවය නිමිත්තෙන් අද සිට විශේෂ දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මක බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසා තිබේ.

මිහින්තලය සහ අනුරාධපුරය බලා යන බැතිමතුන් වෙනුවෙන් මෙම දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මකවේ.

සෑම දිනකම උදෑසන කොළඹ කොටුවේ සිට අනුරාධපුරය බලා සහ අනුරාධපුරයේ සිට නැවත කොළඹට පැමිණිම සඳහා විශේෂ දුම්රිය යොදවා තිබේ.

මීට අමතරව මාතර සිට වව්නියාව බලා ධාවනය වන රජරට රැජිණි ශීඝ්‍රගාමී දුම්රියට ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානයෙන් අමතර මැදිරි දෙකක් එක් කිරීමට ද නියමිත වේ.