කළු, ගිං හා නිල්වලා ගංගා ගංවතුර මට්ටම දක්වා

කළු, ගිං හා නිල්වලා ගංගා ගංවතුර මට්ටම දක්වා

කළු, ගිං හා නිල්වලා ගංගා ගංවතුර මට්ටම දක්වා

කර්තෘ Sakila Udayakumara

26 May, 2017 | 6:58 am

අධික වර්ෂාවත් සමග ගිං, නිල්වලා හා කළු ගංගා මේ වන විට ගංවතුර මට්ටමක් දක්වා පැමිණ ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එහි ජල විද්‍යා අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ප්‍රේමා හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය සඳහන් කළේ, කැලණි ගඟේ ජල මට්ටම ද ගංවතුර මට්ටම දක්වා ශීඝ්‍රයෙන් ළඟා වෙමින් පවතින බව ය.

මීට අමතරව අත්තනගලු ඔය හා බෙන්තර ගඟ ද ගංවතුර මට්ටමක් දක්වා ළඟා වෙමින් ඇති බව ඇය සඳහන් කළා ය.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සභකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා පැවසුවේ, ගංගා දෙපස අවදානම් කලාපවල ජීවත් වන ජනතාව වහාම ඉවත් විය යුතු බව ය.