බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් උද්ඝෝෂණයක

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් උද්ඝෝෂණයක

කර්තෘ Hashini De Mel

16 May, 2017 | 5:11 pm

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් අද පෙරවරුවේ උද්ඝෝෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්වූයේ, ඌව පළාත් සභාව ඉදිරිපිට ය.

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සංවිධාන කළ මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්වූයේ, පසුගිය අප්‍රේල් මස පැවති විභාගයක අක්‍රමිකතා සිදු වූ බව පවසමිනි.

පසුව උද්ඝෝෂකයින් ආණ්ඩුකාර කාර්යාල පරිශ්‍රය වෙත ගොස් උද්ඝෝෂණයේ නිරත විය.

පැය 2කට පමණ පසුව පිරිස විසිර ගියේ, ලබන 22 වන දා සාකච්ඡාවක් ලබාදෙන බවට වූ පොරොන්දුවෙන් අනතුරුව ය.