විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමට තීරණය කෙරෙන ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සභාව හෙට

විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමට තීරණය කෙරෙන ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සභාව හෙට

By Hashini De Mel

29 May, 2017 | 5:59 pm

ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සභාව හෙට දිනයේ රැස්වෙන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසා තිබේ.

ජනාධිපතිතුමා ඒ බව සඳහන් කළේ, අද දහවල් රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැතිදී සාකච්ඡාවකදි ය.

අයහපත් කාලගුණයෙන් විපතට පත් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව වෙනුවෙන් ගෙන යන සහන වැඩපිළිවෙල සහ එහි ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ සොයා බැලීමට රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත ජනාධිපතිතුමා අද පැමිණියේ ය.

එහිදි ජනාධිපතිතුමා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇත්තේ, විපතට පත් වූ ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා ගත හැකි උපරිම පියවර ගන්නා ලෙසයි.