පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට එරෙහිව වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු වෘත්තීය සමිති රැසක් හෙට වැඩ වර්ජනයක (VIDEO)

පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට එරෙහිව වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු වෘත්තීය සමිති රැසක් හෙට වැඩ වර්ජනයක (VIDEO)

By Sakila Udayakumara

04 May, 2017 | 9:13 pm

පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට විරෝධය පළ කරමින් වෘත්තීය සමිති 30ක් හෙට දිවයින පුරා එක්දින වැඩ වර්ජනයක නිරත වීමට සූදානම් වේ.

සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, ප්‍රවාහන ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක වෘත්තීය සමිති මෙම වර්ජනයට එක්වීමට නියමිත අතර ඛනිජ තෙල් , විදුලිය සහ තැපැල් ඇතුළු තවත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් කෑම පැයේ විරෝධය පළ කිරීමට සූදානම් වේ.

වෛද්‍යවරුන්ට සහය පළ කරන විවිධ වෘත්තීය සංවිධාන ද අද මාධ්‍ය හමු කැඳවමින් හෙට දිනයේ ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග පැහැදිලි කළේ ය.