පිලිප් කුමරු වැඩවලින් සමුගනී

පිලිප් කුමරු වැඩවලින් සමුගනී

By Sakila Udayakumara

04 May, 2017 | 6:26 pm

එඩින්බරෝ ආදිපාදිවරයා හෙවත් පිලිප් කුමරු සිය රාජකාරී කටයුතුවලින් සමුගන්නා බව නිවේදනය කළේ ය.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් බකින්හැම් මාලිගාව පවසන්නේ, පිලිප් කුමරුගේ මෙම තීරණය සම්බන්ධයෙන් එලිසබෙත් මහ රැජිණ ද සිය එකඟත්වය පළ කර ඇති බව ය.

ඒ අනුව එඩින්බරෝ ආදිපාදිවරයා සරත් සෘතුවේ සිට තවදුරටත් සිය රාජකාරී කටුයුතුවල නිරත නොවනු ඇති.

ලබන අගෝස්තු මාසය දක්වා එඩින්බරෝ ආදිපාදිවරයාගේ රාජකාරීමය කාලසටහන සකස් වී ඇති බැවින් ඔහු එම කාලය දක්වා සිය කටයුතු සිදුකර ගෙන යන බව බකින්හැම් මාලිගාව නිවේදනය කරයි.

එඩින්බරෝ ආදිපාදිවරයා මේ වන විට 95 වන වියේ පසුවෙයි.