දිස්ත්‍රික්ක 7ක් සඳහා නිකුත් කළ නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් තව ත් පැය 24කින් දීර්ඝ කෙරේ

දිස්ත්‍රික්ක 7ක් සඳහා නිකුත් කළ නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් තව ත් පැය 24කින් දීර්ඝ කෙරේ

By Sakila Udayakumara

31 May, 2017 | 2:58 pm

දිස්ත්‍රික්ක 7ක් සඳහා නිකුත් කළ නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් තව ත් පැය 24කින් දීර්ඝ කර තිබේ.

එලෙස අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත්තේ, රත්නපුර, කෑගල්ල, කළුතර, මාතර, හම්බන්තොට හා නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ය.

මෙම දිස්ත්‍රික්කයන්හි තවදුරටත් වැසි ඇද හැලුණහොත් කඳුකර හා බෑවුම් ප්‍රදේශවල නායයාම් හා කණ්ඩි කඩා වැටීම් පිළිබඳ විමසිලිමත් වන්නැයි ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

ඒ අනුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රත්නපුර, ඇලපාත, පැල්මඩුල්ල, කහවත්ත, කලවාන, කොළොන්නාව හා නිවිතිගල යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශවලට එම අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබේ.

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත්කොහුපිටිය, දැරණියගල, යටියන්තොට හා දෙහිඕවිට යන ප්‍රදේශවලට ද එලෙස නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරිණි.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත්තේ, බද්දේගම, යක්කලමුල්ල, නෙළුව, තවලම, නියාගම හා නාගොඩ යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශවලට ය.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත්සිංහල, අගලවත්ත, වලල්ලාවිට සහ බදුරලිය යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශවලට ද මෙම නායයාම් අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනය බල පැවැත්වේ.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කොටපොළ, පස්ගොඩ, පිටබැද්දර හා මුලටියන යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශවලට ද නායයාමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබේ.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වලස්මුල්ල හා කටුවන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලටත් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අඹගමුව කෝරළේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයටත් අද පස්වරු 1.00ට නිකුත් කළ නායයාම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනය තව ත් පැය 24ක් දක්වා බල පැවැත්වේ.