තද වැසි සහ තද සුළං අද සිට අඩුවේ – කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

තද වැසි සහ තද සුළං අද සිට අඩුවේ – කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

By Hashini De Mel

31 May, 2017 | 7:30 am

අද දිනයේ සිට තද වැසි සහ තද සුළං ඇතිවීමේ හැකියාව අඩු වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසා තිබේ.

දිවයින හරහා විශේෂයෙන් දකුණු පළාතේ සහ මාතලේ, ත්‍රිකුණාමලය සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවල විටින් විට පැයට කි.මී.50ක් දක්වා සාමාන්‍යයෙන් තද සුළං ඇතිවිය හැකිවේ.

බස්නාහිර, සබරගමුව, දකුණු, මධ්‍යම පළාත්වල සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන බව කාලගුණ නිවේදනයේ සඳහන් ය.

ඌව පළාතේ මඩකලපුව සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවල විශේෂයෙන් සවස් කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව ද එම නිවේදනයේ සඳහන්වේ.

මේ අතර පුත්තලම සිට කොළඹ සහ ගාල්ල, හම්බන්තොට දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසා ඇත.

මෙහිදි සුළං නිරිත දෙසින් හමන අතර සුළගේ වේගය පැයට කි.මී. 35 – 45ක් පමණ විය හැකි ය.

පුත්තලම සිට කෙළඹ, ගාල්ල සහ හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා සහ මඩකලපුව සිට ත්‍රිකුණාමලය හරහා මුලතිවු දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටෙක පැ.කි.මී.70 දක්වා වැඩි විය හැකි බැවින් එම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට ඉතා රළු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ය.

දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටක පැයට කි.මී.60 දක්වා වැඩි විය හැකි බැවින් එම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු විය හැකිවේ.

ධීවර සහ නාවික ප්‍රජාව මේ පිළිබඳව විමසිලිමත් වන මෙන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ය.