ජේම්ස් බොන්ඩ් චරිතයට රංගනයෙන් දායක වූ ශ්‍රීමත් රොජර් මූර් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ජේම්ස් බොන්ඩ් චරිතයට රංගනයෙන් දායක වූ ශ්‍රීමත් රොජර් මූර් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

By Chathuranga Rajapaksha

23 May, 2017 | 9:54 pm

සුප්‍රසිද්ධ ජේම්ස් බොන්ඩ් චිත්‍රපට මාලාවේ ජේම්ස් බොන්ඩ් නැමති ජනප්‍රිය රහස් ඔත්තුකරුගේ චරිතයට පණපෙවූ ශ්‍රීමත් රොජර් මූර් අභාවප්‍රාප්ත විය.

ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයින් සඳහන් කළේ, 89 හැවිරිදි රොජර් පිළිකා රෝගයෙන් පීඩා විඳිමින් සිටියදී ජීවිතක්ෂයට පත්වූ බව ය.

ශ්‍රීමත් රොජර් මූර්, ලිව් , ලෙට් ඩයි, ද ස්පයි හූ ලවුඩ් මී යන චිත්‍රපට ඇතුළු ජේම්ස් බොන්ඩ් චිත්‍රපට 7කට රංගනයෙන් දායක විය.