ජාතික ආණ්ඩුවේ පළමු කැබිනට් සංශෝධනය

ජාතික ආණ්ඩුවේ පළමු කැබිනට් සංශෝධනය

By Sagarika Chathumali

22 May, 2017 | 12:27 pm

ජාතික ආණ්ඩුවේ පළමු අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනය අද පෙරවරුවේ සිදුකෙරිණ.

 

එම සංශෝධනය සිදු කෙරුණේ, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ය.

නව අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනය අනුව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 9 දෙනෙක් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් ජනපති ඉදිරියේ දිව්රුම් දුන්හ.

අමාත්‍යවරුන් අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණියේ ජනාධිපතිවරයා ඊයේ කළ දැනුම් දීමකට අනුවයි.

කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධන අනුව නව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේ මංගල සමරවීර මහතායි.

මංගල සමරවීර මහතා මෙතෙක් දැරු විදේශ අමාත්‍ය ධුරය මෙවර හිමිවුණේ, රවී කරුණානායක මහතාටයි.

එස්.බී. දිසානායක මහතා සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, සුබසාධන සහ කන්ද උඩරට සංවර්ධන කටයුතු අමාත්‍යධුයේ දිවුරුම් දුන්නේ ය.

කම්කරු, වෘත්තිය සබඳතා සහ සබරගමවු සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස ඩබ්ලිව් ඩී.ජේ.සෙනෙවිරත්න මහතා දිවුරුම් දුන්නේ ය.

මහින්ද සමරසිංහ මහතා වරාය සහ නාවික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් අතර අර්ජුණ රණතුංග මහතා දිවුරුම් දුන්නේ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරයේ මෙතෙක් කටයුතු කළ චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යවරයා ලෙස අද දිවුරුම් දුන්නේ ය.

තිලක් මාරපන මහතා දිවුරුම් දුන්නේ සංවර්ධන කාර්යයන් පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.

ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේ ය.

පවතින ධීවර අමාත්‍ය ධූරයට අමතරව මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරය ලෙස මහින්ද අමරවීර මහතා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිව්රුම් දුන්නේ ය.