ජනතා වරමක් දුන්න ආණ්ඩුවක් වට්ටන්න වෘත්තීය සමිතිවලට බැහැ – අගමැති (VIDEO)

ජනතා වරමක් දුන්න ආණ්ඩුවක් වට්ටන්න වෘත්තීය සමිතිවලට බැහැ – අගමැති (VIDEO)

By Sakila Udayakumara

06 May, 2017 | 6:28 pm

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද බදුල්ලේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ ක්‍රියාකාරීන් හමුවිය.

බදුල්ල නගරයේ පැවති මෙම හමුවේදී දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව ද පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කර තිබේ.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය සඳහා යෝජනා වී ඇති ආයෝජන ව්‍යාපෘති සහ තවත් සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ බව ය.

ආණ්ඩුව බලයට පත්ව වසරක් ගත වීමට සමගාමීව ජනතාව හමුවී ඔවුන්ගේ අදහස් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් මෙම හමුව පවත්වන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ය.

දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මැති ඇමතිවරු ද ඊට සහභාගී වූහ.