“මට එක රාත්‍රියෙන් ඕනේ නම් කොළඹ හතර පැත්ත බ්ලෝක් කරලා රට භාර ගන්නත් තිබුණා” – සරත් ෆොන්සේකා

“මට එක රාත්‍රියෙන් ඕනේ නම් කොළඹ හතර පැත්ත බ්ලෝක් කරලා රට භාර ගන්නත් තිබුණා” – සරත් ෆොන්සේකා

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

30 Apr, 2017 | 9:22 pm

පෑලියගොඩදී අද පැවති අවුරුදු උත්සවයකට සහභාගි වූ අතරවාරයේ අමාත්‍ය ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා මාධ්‍යයට අදහස් පළ කළේය.

ෆොන්සේකාගේ මහතාගේ නම යෝජනා වූ බව කියන නව තනතුර පිළිබඳව එහිදී මාධ්‍යවේදීන් විමසුවේය.