ජල ගාස්තු සංශෝධනය පිළිබඳ ඉක්මනින් තීරණයකට එළැඹිය යුතුයි – ජල සම්පාදන ඇමති (VIDEO)

ජල ගාස්තු සංශෝධනය පිළිබඳ ඉක්මනින් තීරණයකට එළැඹිය යුතුයි – ජල සම්පාදන ඇමති (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

29 Apr, 2017 | 6:27 pm

ඉදිරියේදී ජල ගාස්තු ඉහළ දැමිය යුතු බව අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ, ඊයේ පොතුහැර පැවති නව පානීය ජල යෝජනා ක්‍රමයකට මුල්ගල් තැබීමේ අවස්ථාවකට එක්වෙමිනි.