කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට විශේෂ පාර්ලිමේන්තු සැසියක්

කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට විශේෂ පාර්ලිමේන්තු සැසියක්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

28 Apr, 2017 | 9:17 am

කසළ බැහැර කිරීම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට අද විශේෂ පාර්ලිමේන්තු සැසියක් පැවැත්වේ.

ඒ, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ගෙන එන නිව්ස්ෆස්ට් පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරු අමරශ්‍රී බණ්ඩාර.