අරණායක නාය ගොස් මාස 11ක්: නාය යාමෙන් විපතට පත් ජනතාව අදටත් අවතැන් කඳවුරුවල (VIDEO)

අරණායක නාය ගොස් මාස 11ක්: නාය යාමෙන් විපතට පත් ජනතාව අදටත් අවතැන් කඳවුරුවල (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

13 Apr, 2017 | 7:43 pm

අරණායක සාමසර කන්ද නාය ගොස් අද වන විට මාස 11ක් ගෙවී අවසන් ය.

2016 වසරේ මැයි 17 වන දා සිදුවූ නාය යාමත් සමග සිරිපුර, එළගපිටිය ඇතුළු ගම්මාන 03ක ජනතාවට නිවාස අහිමි විය.

අද වන විටත් අවතැන් කඳවුරුවල දිවි ගෙවන ජනතවට අලුත් අවුරුදු සැමරීමට ද සිදුව ඇත්තේ, කූඩාරම් තුළ ය.

උස්සාපිටිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි මෙම අවතැන් කඳවුරේ පවුල් 25ක් පමණ අද වන විටත් දිවි ගෙවයි.

පසුගිය වසරේ මැයි මස මේ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු මෙන්ම ඥාතීන් හිත මිත්‍රයින් ද පස් කන්දට යට වූයේ මහා දුකක් හදවතට ළං කරමිනි.

කෙසේ වෙතත් නව අවුරුදු සැමරීමට දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකම ජනතාව සැරසෙද්දී, මේ ජනතාවට ඉතිරිව ඇත්තේ දුකක් පමණි.

දුවා දරුවන් සමග මේ කූඩාරම් තුළ සිටින ජනතාව තම ආහාර අවශ්‍යතා පිරිමහ ගන්නේ ද ඉතා අපහසුවෙනි.