පරිගණක නොමැති වීමෙන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු අඩාල වෙයි – වෘත්තීය සමිති

පරිගණක නොමැති වීමෙන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු අඩාල වෙයි – වෘත්තීය සමිති

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

11 Apr, 2017 | 9:45 pm

රුපියල් කෝටි 900 ක් වැය කරමින් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව දියත් කළ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාවට නැන්විය නොහැකි තත්ත්වයක් මතුව ඇතැයි එහි වෘත්තිය සමිති චෝදනා කරමින් පවසයි.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ ප්‍රමාණවත් පරිගණක භාණ්ඩාගාර විසින් ලබා නොදීම තුළ මේ ගැටලුව මතුව ඇති බව ය.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමෙන්තුව සිය ආදායම් පරිපාලන කළමනාකරණ ‍තොරතුරු පද්ධතිය පරිගණක ගත පද්ධතියක් හරහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ ව්‍යාපෘතියක් පී.බී ජයසුන්දර මහතා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරය දරන සමයේ ආරම්භ කළේය.

රැමිස් ලෙස හදුන්වන මෙම නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේදය මෙරටට හඳුන්වාදී ඇත්තේ සිංගප්පුරු රජයේ දායකත්වයෙනි.

ඒ, සඳහා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පියවර කිහිපයක් යටතේ සිංගප්පූරුවට යවා විශේෂ පුහුණුවක් ද ලබාදී තිබේ.

වෘත්තීය සමිති පවසන පරිදි මේ පද්ධතිය වෙනුවෙන් වැයකර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 9 ක් පමණ වේ.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ මේ වසරේ සිට අදාල පරිගණක පද්ධතිය භාවිතයට ගැනීමට සැලසුම් කර තිබුණ ද මේ වනවිට ඊට අදාළ යටිතල පහසුකම් භාණ්ඩාගාරය විසින් ලබාදී නොමැති බව ය.

දේශිය ආදායම් වෘත්තිය සමිති එකාබද්ධ කමිටුවේ කැඳවුම්කරු එච්. ඒල් . උදයසිරි මහතා

[quote]ප්‍රධාන ව‍ශයෙන් පරිගණක පහසුකම් දැන් මේ වෙනකොට 2016 අවුරුද්දේ භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලලා තිබුණා පරිගණක 500 ක් මිලදී ගැනීම අවශ්‍යයි කියන එක 2017 අවුරුද්දේ පරිගණක 500 ක් නමුත් මේ පරිගණක 1000 ම මේ වෙනකොට ලබාදීලා නෑ මෙන්න මේ තත්ත්වය තුළ මුළුමනින්ම දැන් දැන් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රශ්නයනක් ඇතිවෙලා තියෙනවා නිලධාරීන්ට තමන්ගේ මේ පරිගණක පද්ධතිය හරහා තමන්ට එන වැඩ කොටස් කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පහසුකම් නෑ මේ පහසුකම් ටික අවශ්‍යයි එහෙම නැතිවුණොත් අපෙක්ෂිත ආදායම් ඉලක්කයට යන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය පරිගණක පහසුකම් ටික ඉතාම ඉක්මණින් දෙපාර්තමෙන්තුවට අවශ්‍ය වෙනවා එහෙම නැතිවුණොත් මේ ක්‍රියාවට ඉතාම ඉක්මනින් අඩාල වෙනවා අඩපණ වෙන තත්ත්වයට පත් වෙනවා.[/quote]