2016 සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල හෙට නිකුත් කෙරේ

2016 සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල හෙට නිකුත් කෙරේ

2016 සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල හෙට නිකුත් කෙරේ

කර්තෘ Hashini De Mel

27 Mar, 2017 | 4:10 pm

2016 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල හෙට නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර මහතා සඳහන් කළේ, විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.doenets.lk යන වෙබ් අඩවියෙන් හෙට සිසුන්ට විභාග ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකි බව ය.

2016 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා ලක්ෂ 7 කට ආසන්න සිසුන් පිරිසක් පෙනි සිටියහ.