ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් යෝජනාවක් එ.ජා. මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේදී සාකච්ඡාවට

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් යෝජනාවක් එ.ජා. මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේදී සාකච්ඡාවට

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් යෝජනාවක් එ.ජා. මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේදී සාකච්ඡාවට

කර්තෘ Sakila Udayakumara

22 Mar, 2017 | 6:55 am

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේදී අද යෝජනාවක් සාකච්ඡාවට ගැනීමට නියමිත ය.

ඒ, මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් සෙයිඩ් රාද් අල් හුසේන් කුමරුගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

මෙරට නියෝජනය කරමින් විදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ඊට පිළිතුරු දීමට නියමිත ය.