විදුලිබල අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුරේන් බටගොඩ අත්අඩංගුවට ගන්නැයි අධිකරණයෙන් නියෝග

විදුලිබල අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුරේන් බටගොඩ අත්අඩංගුවට ගන්නැයි අධිකරණයෙන් නියෝග

විදුලිබල අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුරේන් බටගොඩ අත්අඩංගුවට ගන්නැයි අධිකරණයෙන් නියෝග

කර්තෘ Sakila Udayakumara

22 Mar, 2017 | 11:25 am

විදුලිබල අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ආචාර්ය සුරේන් බටගොඩ මහතා වහාම අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලාල් රණසිංහ බණ්ඩාර මහතා අද නියෝග කළේ ය.

ඒ, අල්ලස් කොමිසම පැවරූ නඩුවකට අදාළව නියෝජිතයෙකු ඉදිරිපත් කර අධිකරණයට නොපැමිණීම හේතුවෙනි.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති සරණ ගුණවර්ධන මහතා වසර 2ක වත්කම්, බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් නොකිරීම හේතුවෙන් අල්ලස් කොමිසම එම නඩුව පවරා තිබිණි.

අදාළ කාලය තුළ සුරේන් බටගොඩ මහතා මුදල් අමාත්‍යංශයේ වත්කම්, බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ රාජකාරීවල නිරත වීම හේතුවෙන් නඩුවල පළමු සාක්ෂිකරු ලෙස ඔහු නම් කර තිබිණි.

ඊට අදාළව සිතාසි නිකුත් කර තිබුණ ද ඔහු අද අධිකරණයට නොපැමිණියේ ය.

අදාළ නඩුව ජූලි 6 වන දා දක්වා කල් තැබීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළේ ය.