මීතොටමුල්ල කසළ කන්දේ හටගත් ගින්න පාලනය කෙරේ (VIDEO)

මීතොටමුල්ල කසළ කන්දේ හටගත් ගින්න පාලනය කෙරේ (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

22 Mar, 2017 | 6:40 am

මීතොටමුල්ල කසළ කන්දේ හටගත් ගින්න ඊයේ රාත්‍රියේ පාලනය කෙරිණි.

ඒ, කොළඹ ගිනි නිවන ඒකකය හා ප්‍රදේශවාසීන්ගේ මැදහත් වීමෙනි.

ඊයේ පස්වරුවේ හටගත් ගින්නෙන් ප්‍රදේශය පුරා අධික දුමක් ද පැතිර ගියේ ය.

මේ ඒ පිළිබඳ අදහස් දක්වන එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා.