පෞද්ගලික බස් රථවල ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කරන්නේදැයි සෙවීමට අද සිට වැටලීම්

පෞද්ගලික බස් රථවල ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කරන්නේදැයි සෙවීමට අද සිට වැටලීම්

පෞද්ගලික බස් රථවල ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කරන්නේදැයි සෙවීමට අද සිට වැටලීම්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

22 Mar, 2017 | 9:43 am

බස්නාහිර පළාතේ ධාවනය වන පෞද්ගලික බස් රථවල ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කරන්නේදැයි සොයා බැලීමට අද සිට විශේෂ වැටලීම් කණ්ඩායම් යොදවන බව පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය පවසයි.

එහි සභාපති තුසිත කුලරත්න මහතා සඳහන් කළේ, මේ වන විට පළාතේ බස් රථවල ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම අනිවාර්ය කර ඇති බව ය.

එහෙත් ඇතැම් බස් රථවල එම නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකරන බවට පැමිණිලි ලැබී ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ, නීති කඩ කරන කොන්දොස්තරවරුන්ගේ බලපත්‍රය අත්හිටුවන බව ය.