ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ 24 වන සභාපතිවරයා තෝරා ගැනීමේ නිලවරණය අදයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ 24 වන සභාපතිවරයා තෝරා ගැනීමේ නිලවරණය අදයි

කර්තෘ Hashini De Mel

15 Mar, 2017 | 10:43 am

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ 24 වන සභාපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා වන නිලවරණය අද පැවැත්වේ.

ඒ අනුව, දිවයින පුරා පිහිටි මධ්‍යස්ථාන 77කදී නීතිඥවරුන් 13,000ක් පමණ අද සිය ඡන්ද‍ය භාවිත කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ ලේකම් නීතිඥ, අමල් රන්දෙණිය මහතා සඳහන් කළේ, ඒ සඳහා 3දෙනෙකු නාමයෝජනා භාරදී ඇති බව ය.