නීතිඥ සංගම් නිලවරණයේ නිල ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

නීතිඥ සංගම් නිලවරණයේ නිල ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

නීතිඥ සංගම් නිලවරණයේ නිල ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

කර්තෘ Sagarika Chathumali

15 Mar, 2017 | 8:17 pm

අද පැවති නිලවරණයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා ලෙස යූ .ආර්. ද සිල්වා මහතා තේරී පත්ව විය.

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ 24 වැනි සභාපතිවරයා තෝරාගැනීම සඳහා දිවයින පුරා පිහිටි මධ්‍යස්ථාන 77 කදී ඡන්දය පැවැත්විණ.

මෙවර නිලවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටි නීතිඥයින් සංඛ්‍යාව 14,000කි.

කොළඹ තේරීම් භාර නිලධාරීවරයා ලෙස සොලිස්ටර් ජනරාල් සුහද ගම්ලත් මහතා කටයුතු කළ අතර සෙසු අධිකරණයන්හි දිසා විනිසුරුවරු හා අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරු තේරීම් භාර නිලධාරීහු ලෙස කටයුතු කළහ.