කැනඩාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හා ව්‍යාපාරිකයින් පිරිසක් දිවයිනට

කැනඩාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හා ව්‍යාපාරිකයින් පිරිසක් දිවයිනට

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

12 Mar, 2017 | 11:04 pm

කැනඩාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් හා එරට පදිංචි ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික පිරිසක් අද අලුයම දිවයිනට පැමිණියේය.

දිවයිනට පැමිණි කැනඩාවේ මන්ත්‍රීවරු තිදෙනෙකු හා එරට වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයින් පිරිස මෙරට පළාත් කිහිපයක සංචාරය කිරීමට නියමිත ය.

එහිදි මෙරට ආයෝජන අවස්ථා පිළිබදව ද සොයා බැලීමට ද එම පිරිස බලාපොරොත්තු වේ.